Přejít na obsah

Prezentace projektového záměru 5. třídy

 23.4.2018  Mgr.Eva Adamcová

Ve středu 18. 4. 2018 proběhla na setkání zastupitelstva obce Libchavy prezentace projektového záměru 5. třídy. Žáci této třídy jsou zapojeni do projektu CIVIS : zaostřeno na občanské a sociální kompetence. Jedná se o ověřování metodiky Školy pro udržitelný život. Páťáci již od začátku tohoto školního roku poznávají do hloubky obec Libchavy a vytváří si díky těmto aktivitám pozitivní vztah nejen k obci, ale také k místní komunitě.

Při této prezentaci seznámili žáci 5. třídy paní starostku, zastupitelstvo obce, ale také místní občany s projektem, který chtějí do konce školního roku uskutečnit. Jedná se o vysazení památného stromu – lípy, která má být symbolem poděkování a vyjádřením úcty panu Ing. Karlu Urbanovi.

Všichni přítomní žáci prokázali při prezentaci výborné komunikativní schopnosti a dovednost spolupracovat se svými spolužáky na společném záměru.

Slavnostní vysazení památného stromu se uskuteční v neděli 3. 6. 2018 jako součást programu při otevírání naučné stezky v naší obci. Budeme rádi, když nás přijdete podpořit.

Kolektiv žáků 5. třídy, Eva Adamcová, Marta Kacálková a Petr Kulhavý