Přejít na obsah

Den Země

 25.4.2018  Mgr. Martina Sokolová

Ve čtvrtek 19.4. a v pátek 20.4. se uskutečnily exkurze Čističky odpadních vod v Libchavách pro celý I. stupeň ZŠ. Každá třída měla individuální program s výkladem (odpovídajícím danému ročníku), kde se žáci dozvěděli zajímavé informace. V rámci této akce byli také žáci seznámeni s chováním v přírodě, ekologií, a dalšími tématy, které s přírodou a naší Zemí souvisejí. Všichni jsme si „pěší výlet“ užili a velké poděkování patří i zaměstnancům čističky odpadních vod, kteří se podíleli na organizaci.