Přejít na obsah

Testování PISA 2018

 25.4.2018  Ing.Lenka Řehounková

Testování PISA

Dne 26.dubna byli vybraní žáci osmého a devátého ročníku naší školy testováni v rámci projektu PISA 2018.

PISA je zkratka pro projekt „Programme for International Student Assessment“ prováděný Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA 2018 je jeho sedmým cyklem a účastní se ho více než 70 zemí.

PISA
• je největší mezinárodní vzdělávací projekt;

  • testuje patnáctileté žáky;
  • zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti;
  • testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost žáků;
  • sbírá související informace o vzdělávací praxi v účastnických zemích.

V mezinárodním projektu PISA žáci vyplňovali dvouhodinový počítačový test a následně žákovský dotazník.