Přejít na obsah

Osmáci na Úřadu práce v Ústí nad Orlicí

 25.6.2018  Mgr.Zuzana Novotná

V rámci předmětu „Volba povolání“ se osmáci vydali na návštěvu Pracovního úřadu v Ústí nad Orlicí. Získali zde informace o současné situaci na trhu práce a o svém možném budoucím povolání. V tomto nelehkém rozhodování jim napomohl i zájmový test, jehož výsledky podrobně rozebraly s pracovnicemi ÚP paní Tomšovou a paní Hamáčkovou.

Děkujeme pracovnicím ÚP za čas, který věnovaly našim žákům.