Přejít na obsah

Pohádková škola na 1. stupni

 28.6.2018  Mgr.Eva Adamcová

Ve čtvrtek 28. 6. proběhla na 1. stupni naší školy již tradiční akce s názvem „Pohádkový les.“ Vzhledem k nepříznivému počasí se však letos tato akce konala v prostorách školy, a proto nesla název „Pohádková škola.“ Žáci 5. třídy si pro své mladší spolužáky připravili šest soutěžních disciplín, které byly spojené s různými pohádkami a pohádkovými postavami. Za splnění jednotlivých úkolů získávali žáci razítka a za splnění všech šesti disciplín na děti čekala sladká odměna. Touto akcí se páťáci rozloučili se svými mladšími spolužáky z 1. stupně.

Všichni žáci 5. třídy připravili své soutěžní disciplíny velmi svědomitě a pohádkovou atmosféru ještě umocnili krásnými převleky. Patří jim velký dík za zdařilou Pohádkovou školu.                    Adamcová Eva a Kacálková Marta