Přejít na obsah

Sportovní den na 2. stupni

 28.6.2018  Mgr.Zuzana Novotná

V úterý 26. 6. 2018 se konal sportovní den, který pořádala Žákovská rada. Žáci si mohli vybrat, jestli půjdou do tělocvičny hrát basketbal, nebo se na hřišti zúčastní turnaje softballu, popřípadě přehazované.

Basketbal

Turnaje v basketbalu se zúčastnilo 18 žáků. Byli rozděleni na 4 družstva, každé po pěti žácích. Na 4. místě skončilo družstvo se jménem Bohové, 3. místo obsadilo družstvo Je nás pět, na 2. místě skončili Šampióni a jako první se umístili Profíci.

Softball

Turnaje v softballu se zúčastnilo 21 žáků. Byli rozděleni do tří družstev po pěti hráčích. Mokré houby se umístily na 3. místě, na 2. místě skončili Bimbanáni a turnaj vyhrály Mokré křídy.

Přehazovaná

Turnaje v přehazované se účastnilo 18 žáků. Z celkem tří družstev po šesti lidech skončilo na 3. místě družstvo s číslem 1, družstvo s číslem 2 obsadilo druhé místo a vítězství patří družstvu číslo 3.

Den jsme si všichni užili a už se těšíme, s jakými dalšími nápady žákovská rada přijde.