Přejít na obsah

Proč být hrdý Čech – projektový týden na 1. stupni

 26.10.2018  Mgr.Eva Adamcová

Od pondělí 22. 10. do pátku 26. 10. proběhl v celé naší základní škole projektový týden věnovaný 100. výročí založení samostatného státu Čechů a Slováků. V průběhu celého týdne jsme si s žáky připomínali významné mezníky české historie, seznamovali jsme se s podmínkami života lidí v minulých desetiletích a poznávali zajímavé osobnosti minulosti i současnosti.

V PONDĚLÍ 22. 10. jsme zahájili projektový týden ve třídách besedami o podmínkách života dětí v dobách minulých. O tom, jak se žilo dětem dříve, nám přišli povyprávět babičky a dědečkové a další pamětníci. Tímto jim moc děkujeme, bylo to velmi zajímavé a poučné. Dále jsme zhlédli motivační filmy a pohádky, díky kterým jsme se dostali do různých časových etap naší historie a seznámili se tak s každodenním životem lidí v jednotlivých údobích.

V ÚTERÝ 23. 10. se konal společný výjezd všech tříd 1. stupně do Ústí nad Orlicí. Tam jsme navštívili knihovnu a muzeum, kde byla připravena výstava a interaktivní programy pro děti zaměřené na danou tematiku oslav. V muzeu jsme viděli expozici historických předmětů, hraček a nábytku. Dále jsme se mohli pokochat krásným výhledem na město Ústí nad Orlicí a jeho blízké okolí z věže Hernychovy vily. V městské knihovně jsme byli seznámeni s vývojem knihy od nejstaršího období až po současnost. Návštěvu města jsme ukončili příjemným posezením v kavárně MAX, kde si děti koupily drobné občerstvení.

STŘEDA 24. 10. – Pedagogové 1. stupně si připravili pro žáky 10 stanovišť s úkoly věnovanými historii a životu v minulých letech (hry a hračky, domácnost, školství, sport, zvyky a tradice, hudba, vývoj jazyka,…). Žáci obcházeli tato stanoviště ve skupinách, které byly utvořené napříč ročníky. V každé skupině bylo přibližně 10 až 15 žáků ze všech prvostupňových tříd. Na jednotlivých stanovištích se děti dověděly mnoho informací o jednotlivých oblastech a zároveň plnily různorodé úkoly věnované dané tematice.

ČTVRTEK 25. 10. – Proběhla beseda s předsedou TJ Sokol Ústí nad Orlicí panem Pavlem Kittlitz. Žáci získali informace o vzniku a vývoji Sokola v ČR a dále byli seznámeni s jednotlivými oblastmi sportu, které je možné v rámci Sokola v ÚO navštěvovat. Dalším bodem programu byla ukázka jednotlivých aktivit Policie ČR. Děti viděly např. ukázku zásahové jednotky, výcvik policejního psa a dopadení pachatele policejním psem. Kromě toho měli žáci možnost vidět jednotlivé předměty, které používají různorodé složky Policie ČR ke své práci.

PÁTEK 26. 10. – Poslední den proběhlo v jednotlivých třídách shrnutí a zakončení projektového týdne. Na závěr jsme se všichni sešli před školou, kde se konalo slavnostní společné ukončení. Žáci 1. stupně si připravili společnou básničku, zazněla hymna České republiky a byla zasazena lípa „svobody“.

V rámci tohoto projektového týdne jsme všichni získali mnoho nových zkušeností, informací a vědomostí. Věříme, že každý žák naší školy již nyní může říci, proč být hrdý Čech!

Kolektiv pedagogů 1. stupně