Přejít na obsah

Dotazníkové šetření na II. stupni

 10.11.2018  PaedDr.Hana Šťovíčková

V rámci PREVENCE jsme se zapojili na konci měsíce října do dotazníkového šetření na téma VNÍMÁNÍ KYBERKRIMINALITY NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE. Cílovou skupinou byli žáci II. stupně ZŠ a cílem tohoto šetření bylo zjistit stav povědomí žáků o tom, co je kyberkriminalita a jaká je jejich zkušenost s tímto rizikovým jevem. Po skončení výzkumu bude do škol zaslán pracovní list, ve kterém budou jednotlivé pojmy a otázky z oblasti kyberkriminality vysvětleny

Tento projekt probíhá v jedenácti krajích ČR pod názvem KRAJE PRO BEZPEČNÝ INTERNET.

Poděkování patří paní učitelce Lence Řehounkové za organizační zajištění akce.