Přejít na obsah

Betlémy v Ústí nad Orlicí

 19.12.2018  Mgr. Lenka Ludvíčková

Předvánoční náladu nasáli žáčci 3.B při návštěvě Římskokatolické farnosti v Ústí nad Orlicí. Během návštěvy se dětem věnoval pan farář Vladislav Brokeš, který děti seznámil s prostory fary, kostela, nově zbudovaného parku a přilehlého okolí. Zábavnou formou děti seznámil se základní historií, která je s těmito místy spojena. Samotného představení dvou betlémů se ujal pan farář Vítek Horák, jehož povídání bylo velmi zajímavé a všichni jsme se dozvěděli mnoho nového. Děkujeme za příjemně strávené dopoledne.