Přejít na obsah

Ne návykovým látkám

 15.1.2019  Mgr.Zuzana Novotná

V rámci programu primární prevence „Cesty z cesty“, který u nás ve škole realizují pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny Ústí nad Orlicí, absolvovali sedmáci preventivní program „Ne návykovým látkám“. 

Během tříhodinnového programu si sedmáci utřídili znalosti, jež k danému tématu již měli, a získali mnoho poznatků nových. Kombinovány byly nejrůznější interaktivní techniky s prvky zážitkové pedagogiky přiměřené věku žáků. Cílem všech aktivit bylo předcházení rizikového chování žáků, práce s postoji a nácvik sociálních dovedností.