Přejít na obsah

Světová náboženství a sekty

 17.1.2019  PaedDr.Hana Šťovíčková

Pokud není člověk informovaný o základních duchovních odkazech světových náboženství, může se lehko stát, že bude pohrdat základy evropské kultury a ztratí se ve změti nových duchovních směrů. Stane se snadným cílem šarlatánů nebo nových náboženských sekt. Cílem besedy SVĚTOVÁ NÁBOŽENSTVÍ A SEKTY bylo vzbudit u žáků zájem o tradiční formy náboženství našich předků a naučit je, jak rozpoznat společnost se silnými nebo slabými sektářskými rysy.

V rámci Minimálního preventivního plánu se v úterý 15. 1. 2019 uskutečnila u našich deváťáků první řada preventivních programů, které vede lektor Ing. Petr Kadlec.