Přejít na obsah

Testování žáků 8. třídy

 18.3.2019  Mgr.Zuzana Novotná

Také v letošním školním roce poskytujeme žákům 8. třídy možnost otestovat si své znalosti z českého jazyka a matematiky. Jedná se o jediné testování pro 8. třídy. Testy z českého jazyka a matematiky se zaměřují na učivo, jež bude obsahem státních přijímacích zkoušek. Součástí je také test obecných studijních předpokladů, který vyhodnocuje studijní potenciál dětí.

Vyplněnou přihlášku mohou žáci odevzdávat do konce března pí učitelce Novotné.

Testování proběhne v květnu. Výstupem SCIO testů bude individuální zpráva s detailním rozborem výsledků pro každého žáka, kterou rodiče obdrží ke konci měsíce června.