Přejít na obsah

„UKLIĎME ČESKO-UKLIĎME LIBCHAVY“ – II. stupeň

 7.4.2019  PaedDr.Hana Šťovíčková

I my jsme v pátek 5. dubna 2018 podpořili celorepublikovou akci „Ukliďme Česko – ukliďme Libchavy“.  Naši šesťáci se vydali na Naučnou stezku, sedmáci si vyšlápli až na Hůrku a posbírali odpadky na odpočivadle v Oborách, osmáci sbírali kolem silnice vedoucí z Libchav na Mysliveckou chatu a deváťáci uklidili okolí této chaty. Bohužel nemůžeme říci, že všichni lidé vozí odpad do kontejnerů. Ale jsme optimisté.

Poděkování patří jak našim brigádníkům, tak i firmě Ekola za poskytnutí igelitových pytlů a jejich odvoz a obci za ochranné rukavice.

Žáci a učitelé II. stupně