Přejít na obsah

Zápis do 1. třídy

 14.4.2019  Mgr. Lenka Ludvíčková

Na začátku dubna proběhl na naší škole dvoudenní zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčci navštívili celkem dvě třídy, ve kterých je čekala kresba postavy, stříhání a lepení, recitace básničky nebo zpívání písničky, dokreslování obrázku, ale také aktivity zaměřené na jazykové dovednosti a matematické představy. Děti byly šikovné a my se na ně těšíme v září školního roku 2019/2020.