Přejít na obsah

Soutěž v poznávání rostlin, živočichů a minerálů

 24.4.2019  PaedDr.Hana Šťovíčková

V pondělí 29. dubna 2019 proběhne školní kolo v poznávání rostlin či živočichů pro zájemce ze 3. – 5. tříd. Nejlepší 3 botanikové či zoologové postoupí ve své kategorii do

Regionální kola soutěže v poznávání rostlin, živočichů a minerálů 2019 v České Třebové

Termíny: I. stupeň       7. 5. 2019    8,00 – 12,30 hod.  (budova II. st.)

                 II. stupeň    22. 5. 2019    8,00 – 12,00 hod.  (budova II. st.)

  • Seznam přírodnin, které je třeba znát, najdete na našich webových stránkách u p.uč. Hany Šťovíčkové
  • Účast soutěžících:

Do regionálního kola postupují maximálně 3 vítězové v každé kategorii školního kola, jak u rostlin, tak i u živočichů. Maximálně 12 dětí za jeden stupeň.

Kategorie:      I. stupeň:   3. ročník, 4 – 5. ročník

                           II. stupeň: 6 – 7. ročník,  8.- 9. ročník

  • Odměny: nejlepším řešitelům v každé kategorii budou zaslány přírodovědné knihy, diplomy a ceny
  • Výsledky budou zveřejněny na našem webu a webových stránkách školy – http://www.zs-habrmanova.cz/zivot-skoly-2/prirodovedne-souteze/
  • Organizace soutěže: soutěž se uskuteční v prostorách ZŠ Habrmanova v České Třebové (II.stupeň – suterén). Soutěž je finančně podpořena Pardubickým krajem.