Přejít na obsah

Matematické soutěže

 26.4.2019  Mgr.Kateřina Kulhavá

V jarních měsících finišují okresní kola matematických soutěží, kterých se účastní i naši žáci.

Uzavřená je letos matematická olympiáda, ve které se žáci potýkají s úlohami doma a nejvíc úspěšných řešitelů bylo z páté třídy (S. Betlachová, V. Dolečková, A. Benešová, J. Pávková a K. Suchomel), v sedmé třídě úlohy zvládla P. Sedláčková a v osmé M. Chromý a L. Pirklová. Zkušenosti v okresním kole sbírali M. Chromý a K. Suchomel.

V březnu si všichni žáci od druhého ročníku vyzkoušeli logické úlohy v celostátní soutěži Matematický klokan, kde si v jednotlivých kategoriích mohli porovnat matematické síly. V nejmladší kategorii Cvrček (2.a 3. třída) se nejlépe dařilo M. Šmétkovi, kategorii Klokánek (4. a 5. třída) vyhrál K. Suchomel, v kategorii Benjamín (6. a 7. třída) se o první místo dělili J. Kalousek a A. Žďárská a  v nejstarší kategorii Kadet (8. a 9. ročník) zvítězil T. Vacek.

Poslední soutěží je Pythagoriáda, kde si žáci od 5. do 8. ročníku trénují matematiku v patnácti netradičních úlohách. Úspěšnými řešiteli byli  D. Vacek a K. Suchomel (5. ročník), T. Vopařil (6. ročník) a A. Žďárská (7. ročník). Okresní kolo proběhne na konci května.