Přejít na obsah

Abeceda peněz

 29.4.2019  Mgr. Martina Sokolová

Žáci pátého ročníku byli zapojeni do projektu Abeceda peněz. Vše začalo 15. února návštěvou České spořitelny v Ústí nad Orlicí, kde oficiálně vznikla firma JAROmark včele s ředitelem Davidem Vackem. Firemní účetní Kryštof Suchomel převzal půjčku ve výši 3000 Kč, která posloužila firmě jako počáteční kapitál. V rámci tříměsíční intenzivní práce, při které byla důležitá spolupráce dětí, školy a rodiny, se firmě JAROmark podařilo vyrobit více než 460 domácích produktů. Vytyčeným cílem z prodejního jarmarku, který se konal 24. dubna v Ústí nad Orlicí, byla částka 10 500 Kč. Tento cíl byl ale splněn již v polovině prodeje a tak si firma páté třídy odnesla v tento den astronomickou částku 25 891 Kč. V rámci školního doprodeje si žáci vydělali dalších několik set korun. Celkem tedy přes 26 000 Kč, které třída investuje do společných zážitků na konci školního roku.

Slovy páťáků a paní učitelky: „Velké poděkování patří paním učitelkám a asistentkám 1. stupně, paní zástupkyni a paní ředitelce, které nám přispěly několika výrobky a připravily nám občerstvení, které jsme mohli prodat. Vážíme si vaší ochoty a podpory během našeho snažení. Také děkujeme všem, kteří přišli osobně v den jarmarku a přispěli k našemu výdělku.“