Přejít na obsah

12. 6. 2019 – Ředitelské volno

 15.5.2019  Mgr. Veronika Vaňousová

Vážení rodiče, oznamuji Vám, že

na středu 12.června 2019

vyhlašuji

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 

dle § 24, odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se
mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

z provozních důvodů.

Školní družina nebude v provozu.
Školní jídelna bude v provozu.

Mgr. Marie Linhartová