Přejít na obsah

Předškoláčci ve DRUŽINCE

 16.5.2019  Světlana Roubíčková

Přišel čas a my jsme mohli v naší školní družině uvítat budoucí školáky. Děti se seznámily s prostředím školní družiny a paními vychovatelkami. Společně jsme se všichni představili, povídali jsme si o tom co máme rádi a co rádi děláme.

Prvňáčči zazpívali dětem písničku a potom zase na oplátku předškoláčci zazpívali jim. Potom si vyrobili náramek z papíru a mohli si pohrát s hračkami. Nakonec jsme se všichni rozloučili, popřáli si hezké léto.

Těšíme se na Vás:-)

(Děkujeme paním vychovatelkám ze školek za jejich pomoc s uskutečněním návštěvy).