Přejít na obsah

Červen – I. oddělení

 27.6.2019  lic. Pavlína Vítková,Dis.

Pampeliška

Žluťoučká, jak slunce jsem,
paprskama zářím všem.
Věnečky ze mě děláte,
jako bylinku mě sbíráte.

Poslední měsíc ve školním roce jsme měli mnoho aktivit – spali jsme ve družině, vyráběli jsme časopis Družiňáček, jeli jsme na výlet do Letohradu a slavnostně jsme ukončili celý školní rok ve družině. Pořád jsme se probírali zajímavými články o České republice, poučili jsme se o tom, jak se máme chovat o prázdninách, u vody, na kole apod. Chodili jsme na zmrzlinu, trávili čas na zahradě i v tělocvičně. Tento školní rok byl opět vydařený. Měli jsme mnoho aktivit, děti vyráběly, malovaly, nacvičovaly,…zvládly toho moc a vše se jim dařilo. Tímto bych jim ráda poděkovala a přeji Vám všem krásné prázdniny a budu se na Vás těšit v září:-).

Paní vychovatelka a děti