Přejít na obsah

Plánované akce v 1. pololetí

 19.9.2019  Mgr. Veronika Vaňousová

V 1. pololetí školního roku plánujeme následující celoškolní akce:

16. – 20. 9. – barevný týden

19. 9. – třídní schůzky (2. – 9. ročník)

12. 10. – drakiáda

7. 11. – Martinovo poselství

14. – 21. 11. – triády

2. 12. – rozsvěcení vánočních stromů a betlému

3. 12. – vánoční jarmark

5. 12. – Mikuláš ve škole

17. 12. – vánoční koncert

Změna termínu vyhrazena.