Přejít na obsah

Kamarády mít, kamarádem být

 26.9.2019  Mgr. Lenka Ludvíčková

Pro prvňáčky je vstup do školy mimo jiné spojen se vznikem nového kolektivu. Proto je v tomto školním roce čeká několik programů na podporu vrstevnických vztahů, kamarádství, vzájemného respektu a tolerance. Dnes děti absolvovaly první z nich – “ Kamarády mít,kamarádem být“. Do naší třídy zavítal pan Ondřej Svoboda, který vzal děti na „cestu lesem“. Během této cesty děti procházely různými místy, měly několik zastavení a řešily nenadálé situace. Na konci cesty děti našly poklad – jejich vzájemné přátelství. Děkujeme!