Přejít na obsah

26. 9. Integrační den

 1.10.2019  Mgr.Iva Kittlitz

Ve čtvrtek 26. 9. se na Mírovém náměstí v Ústí nad Orlicí konal Integrační den – setkání osob se zdravotním postižením s širokou veřejností. Účastnili se ho i žáci 3. a 5. třídy naší školy. Ve skupinkách obcházeli jednotlivá stanoviště a plnili zadané úkoly, při kterých si hlavně vyzkoušeli, jak se osobám se zdravotním postižením žije. K vidění byly také různé kompenzační pomůcky. Zakoupit si mohli výrobky od klientů sociálních zařízení. Součástí dne byla veřejná vystoupení klientů různých organizací.

Žáci si za splněné úkoly vysoutěžili drobné dárky a sladkou odměnu.

 

Iva Kittlitz, Hela Kujová a Hela Nováková