Přejít na obsah

Pasování žáků 2. třídy na čtenáře

 4.10.2019  Mgr.Eva Adamcová

V pátek 4. 10. se žáci 2. třídy zúčastnili slavnostního programu v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí s názvem „Pasování na čtenáře.“ Nejdříve jim paní knihovnice vysvětlila, co tento pojem znamená, a že byl v historii spojován s rytíři. Poté se děti rozdělily do pracovních skupinek a plnily různorodé aktivity. Skládaly z písmen abecedu, hrály obrázkový slovní fotbal, četly úryvky z pohádek a doplňovaly do nich pohádkové postavy a v neposlední řadě skládaly čtenářský slib! Na závěr programu se konalo slavnostní pasování na čtenáře. Všichni žáci 2. třídy prokázali své znalosti a dovednosti a mohli se tak stát „rytířem-čtenářem.“ Celé dopoledne jsme si příjemně užili a děkujeme paní knihovnici za pestrý program. Dobrou náladu nám nevzal ani déšť, který nás zastihl při zpáteční cestě:-)

Eva Adamcová a kolektiv žáků 2. třídy