ŠKOLNÍ DRUŽINA 2019/2020

 4.10.2019  Světlana Roubíčková

V letošním školním roce 2019/2020 nastoupilo do školní družiny 60 dětí. V I.oddělení je 18 dívek a 12 chlapců z 2.,3. a 4. třídy a v II. oddělení je 14 dívek a16 chlapců z 1. a 4. třídy. Letošní celoroční hra má název ,, Cesta životem“ a seznámí nás hravou formou se vznikem lidského života a vesmíru.  V září začínáme člověkem – rodinou, místem, kde žijeme, pozorujeme změny v přírodě, v říjnu nás čeká vývoj člověka, lidské tělo a v listopadu smyslové orgány. Vyprávět a tvořit budeme na téma ovoce, zelenina, vysněný dům, kresba rodiny, lidské tělo a orgány lidského těla. Budeme péct muffiny, zpívat, tvořit z přírodních materiálů, cvičit a hrát si. Budeme se připravovat na jarmark a vánoční besídku. V letošním roce budeme odebírat časopis Šikulka, 21. století Junior a inspirovat se budeme časopisem Tečka. Také nás letos čeká zapojení do šablon, což nám přinese spoustu zajímavých besed, návštěv a výletů. Veškeré informace, fotky budou zveřejňovány na webových stránkách školní družiny a facebooku.

Hezký podzim Vám přejí děti a paní vychovatelky.