Přejít na obsah

Preventivní program v 7. třídě

 22.10.2019  PaedDr.Hana Šťovíčková

U žáků 7. třídy byl realizován preventivní program s názvem „Sex, AIDS a vztahy“. Na konkrétních příkladech si žáci ukázali umění zpětné vazby, kritiky, omluvy a naslouchání. Seznámili se s pojmy láska a zamilovanost, bezpečná zóna a červená zóna (petting), pohlavní nemoci a ochrana proti nim. Velmi vhodným způsobem byly během besedy využity také krátké filmové ukázky.

Program byl prokládán různými aktivitami a zaměřen na vlastní prožitek každého žáka. Žáci k lektorovi Mgr. Martinu Suchomelovi přistupovali velmi vstřícně a veškeré aktivity plnili se zájmem a radostí.