Přejít na obsah

ŘÍJEN 2. Oddělení

 24.10.2019  Světlana Roubíčková

Měsíc říjen nás obdařil velice krásným podzimním počasím, proto jsme pobývali co nejvíce na čerstvém vzduchu. Hráli jsme si s listím a vyráběli, z kaštanů a dalších přírodnin různé obrázky i výrobky. . Ve družince si čteme, vyprávíme, malujeme, zpíváme, hrajeme si a učíme se vzájemným vztahům se svými spolužáky. Na vycházkách si často opakujeme pravidla, jak se chovat například v silničním provozu, ale i mimo něj.

Také jsme se dozvěděli další zajímavosti o lidském těle. Například k čemu slouží vnitřní orgány v našem těle a také co vše řídí náš mozek a jak je důležité být opatrný k sobě i druhým.

Přejeme Vám krásný podzimní čas.