Přejít na obsah

31. 10. Halloween ve 3. třídě

 31.10.2019  Mgr.Iva Kittlitz

Žáci dnes měli možnost přijít v kostýmech různých strašidel. Povídali jsme si o vzniku svátku a jak to někteří lidé v některých zemích slaví dnes. Halloweenský svátek jsme pojali hravým učením. Žáci plnili úkoly na pracovních listech, které byly různorodé – barevné počítání, logické matematické úlohy nebo přesmyčky slov, které se vztahují k tomuto svátku. Pracovali ve skupinkách a vzájemně si pomáhali. Celé dopoledne nám rychle uteklo.