Přejít na obsah

Vyjádření školy ke stávce

 5.11.2019  Mgr. Veronika Vaňousová

Ve středu 6. 11. 2019 naše škola

NESTÁVKUJE

 

Proč ve středu 6. 11. nestávkujeme

  • důvod stávky, který zvolil a prezentuje Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMOS), nepovažujeme za dostatečný – zda se rozdělí přislíbené navýšení do tarifní a netarifní složky platu v poměru 8% : 2% (vláda) či 10% : 0% (odbory) nepovažujeme za natolik podstatné

 

Za co a proč bychom stávkovali

  • ve srovnání platů vysokoškoláků jsou čeští učitelé na 64 % – to je nejníže ze všech zemí OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – 36 ekonomicky nejvyspělejších států světa) – z toho plyne, že náš stát investuje do vzdělávání dalších generací nejméně ze všech vyspělých zemí a to je obrovská chyba

 

  • abychom si vymohli plnění slibů, které nám politici dlouhodobě a opakovaně dávají:

 

slib: rok 2003, Petra Buzková (ČSSD) : „do dvou let zajistíme, aby byl plat učitele na 130 % průměrné mzdy v naší zemi“

realita: rok 2018 – průměrná učitelská mzda je 110 % průměrné mzdy – při současném tempu růstu průměrné mzdy a zvyšování platů učitelů se na 130 % dostane nejdříve v roce 2025

 

slib: rok 2017, Robert Plaga, Andrej Babiš (ANO): „učitelům přidáme každý rok 15 %, abychom dosáhli zatraktivnění této profese a ke studiu učitelství jsme přitáhli více kvalitních mladých lidí“

realita: rok 2018 – přidáno 11 %, rok 2019 – odhady jako v roce 2018, rok 2020 – slib 10%, rok 2021 – slib 9% (realita byla vždy nižší než deklarované sliby, nevěříme tedy ani roku 2020 a 2021)

 

  • země OECD investují do vzdělání v průměru 5,2 % svého HDP – Česko dává 4 % – požadujeme dorovnání na průměr vyspělých zemí

 

                                                                      za zaměstnance: Marie Linhartová