Přejít na obsah

Prezentace Armády ČR

 8.11.2019  Mgr. Veronika Vaňousová

Ve čtvrtek 7. listopadu naši školu navštívilo 22 vojáků a pracovníků Ministerstva obrany ČR. Pro žáky druhého stupně si připravili pestrý program. Žáci se účastnili besedy o naší armádě, jejích úkolech i zahraničních misích. Dověděli se základní informace o práci profesionálních vojáků, prohlédli si výzbroj i výstroj. Vojáci předvedli ukázku boje zblízka, přivezli několik vozidel, která měli žáci možnost prohlédnout si skutečně zblízka. Dále si žáci vyzkoušeli některé život zachraňující úkony a protichemické ochranné prostředky.

Ani žáci prvního stupně nebyli o možnost setkání s vojáky ochuzeni – prohlédli si vojenská vozidla, viděli ukázku boje zblízka a vojáci jim předali odměny za obrázky ve výtvarné soutěži.

Celý program zajišťovalo Ministerstvo obrany v rámci programu Příprava občanů k obraně státu (POKOS) http://www.pokos.army.cz/

Foto z akce také zde: facebook