Přejít na obsah

Návštěva místní knihovny – 4.B

 15.11.2019  Mgr. Martina Sokolová

V pátek 15.11. navštívila třída 4. B místní obecní knihovnu. V rámci 2 vyučovacích hodin se žáci seznámili s řádem knihovny, se systémem výpůjček knih a s historií knihovny Libchavy. Ve druhé části naší návštěvy si děti prozkoumaly knihy, které je zaujaly, dále pracovaly ve dvojicích s úryvkem textu z knihy Harry Potter a následně vyplňovaly pracovní listy. Čas strávený v knihovně si všichni moc užili a byl příjemným závěrem dalšího školního týdne. Ještě jednou patří velké poděkování paní vychovatelce Vítkové, která si vše pečlivě připravila a žáky zaujala svým vyprávěním o tom, jak to v knihovně chodí. Děkujeme!

Žáci 4. B, paní asistentka Míša D. a paní učitelka Martina J.