Přejít na obsah

Preventivní program v 1. třídě

 30.11.2019  Mgr. Lenka Ludvíčková

Preventivní program s názvem “ Začátek“ proběhl ve čtvrtek 28.11. u prvňáčků. První tři vyučovací hodiny navštívily 1. třídu pracovnice Pedagogicko-psychologické poradny z Ústí nad Orlicí s aktivitami a hrami zaměřenými na podporu vrstevnických vztahů a  seznamování se s nově vzniklým kolektivem. Formou her děti trénovaly dovednost vyjadřování, naslouchání, respektování jeden druhého, dodržování nastavených pravidel, ale také ochotu spolupracovat. Děkujeme za pěkný program.