Přejít na obsah

Výstupy druháčků z domácího učení 16. 4.

 17.4.2020  Mgr.Eva Adamcová

Poslední dva dny pracovali druháčci doma především na zápisu do čtenářského deníčku a vypracovávali miniprojekt z prvouky na téma „hospodářská zvířata“. V úterý a ve čtvrtek proběhla online výuka. Jednu hodinu jsme se věnovali čtení s porozuměním. Děti pečlivě poslouchaly příběh z knihy „Pohádky skřítků Medovníčka a Barvínka“, a poté odpovídaly na otázky, které vycházely z přečteného textu. Druhá hodina byla zaměřena na seznámení se s jednotkami délky. Druháčci zhlédli krátkou prezentaci, a následně si názorně ukázali na pravítku a metru jednotlivé délky. Na závěr společné hodiny nechyběla ani oblíbená matematická hra Bingo!

Eva Adamcová a kolektiv žáků 2. třídy