Přejít na obsah

Den Země od třeťáčků 22. 4.

 22.4.2020  Mgr.Iva Kittlitz

Na Den Země žáci nejdříve vytvářeli myšlenkovou mapu, sledovali počasí, které zapisovali do kalendáře, třídili odpad, na svých zahrádkách pozorovali růst bylin, které zaznamenávali na kartičky,  četli si informace týkající se tématu a následně vyplňovali pracovní listy.

Děti, zasloužíte si velkou pochvalu za Vaši perfektní práci.