Přejít na obsah

Laboratorní práce našich „osmáků“

 5.5.2020  PaedDr.Hana Šťovíčková

Antropometrie je obor, který se zabývá měřením, popisem a rozborem tělesných znaků charakterizujících růst a stavbu těla. Vychází z antropometrických bodů, které jsou mezinárodně schváleny.

Narýsovat svou vlastní postavu podle antropometrického měření v měřítku 10:1 dostali za úkol v rámci laboratorních prací z přírodopisu naši osmáci. Celkem 11 bodů změřili na svém těle a vytvořili si vlastní kostru. Někteří z nich šli dál a nakreslili do ní svou postavu. Jak se jim to podařilo, posuďte sami. Třeba některého i poznáte 😉.