Kreativita deváťáků

 25.5.2020  PaedDr.Hana Šťovíčková

Součástí geologie, která je základním učivem v 9. třídě, je petrologie a mineralogie. Těmto vědám říkáme s deváťákama jednotně „šutrologie“. Jedním z dobrovolných úkolů v distanční výuce bylo vdechnout šutříkům, valounkům či kamínkům život.