Přejít na obsah

Příroda u třeťáčků 30. 5.

 30.5.2020  Mgr.Iva Kittlitz

V tomto týdnu došlo k velké změně, hlavně pro 7 žáků, kteří se navrátili do lavic naší školy. Zbývajících 7 žáků pokračuje s výukou v domácím prostředí. Všichni žáci zvládají úkoly a aktivity výtečně. ,,Školáčkům“ pomáhá paní vychovatelka Světlana Roubíčková a ,,domácím“, jak jinak, než jejich rodiče. Tímto bych ráda všem poděkovala. Dětem za poctivé vypracovávání rozmanitých úkolů a dospělákům za trpělivost a spolupráci.

V tomto týdnu i přes nepřízeň počasí žáci na zahrádkách nasbírali různé přírodniny a nalepili do tabulky podle počátečních písmen. Výsledek vypadá báječně. Dále kreslili obrázky a psali milá slova svým sousedům, v prvouce třídili zvířátka na býložravce, masožravce a všežravce, vypracovávali své čtenářské deníky, řešili logické úlohy, v anglickém jazyce psali o své rodině a nechybělo ani online setkání. A pár fotek na závěr z volnočasových aktivit.