Výstupy druháčků z domácího i školního učení 30. 5.

 30.5.2020  Mgr.Eva Adamcová

Druháčci zakončili první týden vzdělávacích aktivit, které se odehrávaly zároveň v domácím i školním prostředí. Opět všichni odvedli velký kus poctivé a svědomité práce:-) V druhé části tohoto týdne jsme si procvičili hravou formou učivo při vyplňování interaktivního „Šmoulího“ kvízu na aplikaci Wizer.me. Ve čtvrtek jsme si zahráli deskovou vzdělávací hru, jejíž úkolem bylo shrnout a zopakovat si učivo českého jazyka. Při společné čtvrteční online hodině jsme se seznamovali s novým slovním druhem – předložkami. Získané znalosti jsme využili hned v pátek při vyplňování pracovního listu. Konec týdne jsme završili posledním zápiskem knihy do čtenářského deníčku v tomto školním roce. Děkuji dětem v domácí výuce za poctivé a svědomité plnění zadaných aktivit a rodičům za všechny fotografie, díky kterým můžeme společně sledovat, jak se dětem jejich práce daří. Dětem ve škole patří dík za důsledné dodržování všech hygienických nařízení ve třídě i v budově školy i za jejich skvěle odvedenou práci:-)

Eva Adamcová a kolektiv žáků 2. třídy