Přejít na obsah

Domškoláctví u prvňáků

 31.5.2020  Mgr. Lenka Ludvíčková

V tomto týdnu zahájilo 11 prvňáčků školní docházku a 15 dětí pokračuje v domácí výuce. S dětmi jsme se několikrát spojili v průběhu dopolední výuky. Všechny děti se moc rády viděly a dopolední online spojení přímo ze třídy všem udělala velkou radost. Prvňáčci se v tomto týdnu zaměřili na procvičování sčítání s přechodem desítky, ale také třeba na rozvoj slovní zásoby a psaní. Luštili pohádkové hádanky, popisovali svůj denní režim, skládali pomocí papírové abecedy, společně jsme trénovali příklady do 20 anebo zkoušeli pracovat se čtvercovou sítí. Dočetli jsme také další knížku o Martinovi, který se nechtěl stěhovat a v příštím týdnu zahájíme nové předčítání.

Všechny prvňáčky, kteří nastoupili do školy, moc chválím za zodpovědný přístup a dodržování nastavených pravidel ve škole!!!