Přejít na obsah

Domškoláctví u prvňáčků

 4.6.2020  Mgr. Lenka Ludvíčková

V tomto týdnu si prvňáčci vedle klasických aktivit užili Den dětí, kdy za školou v odpoledních hodinách hledali společně se svými rodiči poklad s malým překvapením pro každého. Proběhla také 3 dopolední online spojení přímo ze třídy, kdy jsme s dětmi procvičili sčítání a odčítání s přechodem desítky, učili jsme se společně hodiny, ale také si děti zahrály pantomimu nebo hádaly hádanky. Odpolední online spojení proběhlo již pouze s dětmi, které zůstaly na domácí výuce. Toto setkání bylo zaměřené na jejich pokroky ve čtení.