Přejít na obsah

ředitelské volno

 26.6.2020  Mgr.Marie Linhartová

Vážení rodiče, oznamuji Vám, že

 

na 29.a 30.června 2020

pondělí, úterý

vyhlašuji

 

ŘEDITELSKÉ  VOLNO

dle § 24, odst. 2 zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/

 

z provozních důvodů

 

Školní jídelna bude v provozu

 

 

 

Mgr. Marie Linhartová