24. 10. Distanční výuka v 1. třídě

 24.10.2020  Mgr.Iva Kittlitz

Celý týden prvňáčci pilně pracovali na zadaných úkolech. V českém jazyce se učili psát šikmé čáry, horní i dolní zátrhy, horní a dolní kličky. Pečlivě se učili číst písmena a slabiky, skládat podle diktátu. V matematice opakovali porovnávání čísel a učili se novým pojmům – sčítání, odčítání a znaménka plus a mínus. V prvouce třídili ovoce a zeleninu. V týdnu jsme se několikrát viděli při on-line výuce. Na odlehčení plnili dobrovolné úkoly. Kreslili obrázky s podzimní tématikou, na Den stromů každý po svém tvořil strom a také si na Mezinárodní den kuchařů zahráli na malé kuchaře. 🙂

Milé děti, děkuji Vám za to, jak skvěle zvládáte práce.

Milí rodiče, děkuji Vám za obrovskou podporu a pomoc při plnění úkolů Vašich dětí, za fotky, které mi posíláte, a především za výbornou spolupráci.

uč. Iva