6. 11. Slavnostní předávání Slabikářů

 6.11.2020  Mgr.Iva Kittlitz

V letošním školním roce slavnostní předávání Slabikářů proběhlo opravdu netradičně.  🙂

Vzhledem k distanční výuce si prvňáčci Slabikář nemohli převzít ve škole, tak jsme se rozhodli vydat se za nimi do jejich domovů.

Předávání se uskutečnilo během pátečního slunného odpoledne za přítomnosti paní ředitelky M. Linhartové, třídní učitelky   I. Kittlitz a paní asistentky K. Hruškové.

Vše probíhalo v příjemné atmosféře, rodiče s dětmi nás vždy mile a s úsměvem přivítali.

Moc rádi jsme děti i rodiče viděli a potěšilo nás, že jsou všichni zdraví a distanční výuku zvládají.

Někteří nás obdarovali milými dárečky. Děkujeme a vážíme si toho.

Poděkování také patří mému manželovi, který zastoupil funkci řidiče a fotografa.

uč. Iva