Přejít na obsah

5.B – preventivní program

 3.12.2020  Mgr. Martina Sokolová

Skrytá nebezpečí internetu prozkoumali žáci 5.B v rámci 4 vyučovacích hodin pod vedením lektora Ondřeje Svobody. Zábavnou a velmi aktivní formou se seznámili s tématy jako je ochrana osobních informací a hesla, kyberšikana, bezpečný pohyb v online prostředí, zásady používání sociálních sítí, pořizování fotografií a videí, a mnohé další. V úvodu proběhly činnosti na zaktivizování dětí, kde měly možnost se ještě lépe poznat jako kamarádi – spolužáci. Poté následovala rozsáhlá aktivita, která byla zaměřená na velmi aktuální téma – chatování. V závěru měli žáci i možnost pokládání otázek a sdílení svých zkušeností. Celý program byl velkým přínosem pro všechny žáky.

Těšíme se na další zážitky!