Přejít na obsah

Preventivní program v 5.A

 16.12.2020  Mgr.Eva Krummer

Ve středu 16. prosince proběhl v 5.A preventivní program, který byl zvolen na aktuální téma Skrytá nebezpečí internetu. Pod vedením lektora Petra Kadlece žáci rozeznávali nebezpečí, která plynou z virtuálních komunikací a neznámých kontaktů. Pomocí aktuálních příběhů byli žáci vtaženi do programu a řešili tak nastalé situace. Lektor upozornil děti na nebezpečí kyberšikany, na nebezpečí sdílení svých fotografií na internetu, na nebezpečné „přátele“ a na nebezpečné zveřejňování osobních informací. Program byl pro žáky velkým přínosem. Děkujeme lektorovi.