Přejít na obsah

Distanční výuka ve třetí třídě 8. 1.

 8.1.2021  Mgr.Eva Adamcová

Třeťáčci mají za sebou první týden distanční výuky v novém kalendářním roce 2021. Celý týden se svědomitě setkávali a pilně pracovali při pravidelných online hodinách. V tomto týdnu si v českém jazyce procvičovali a opakovali vyjmenovaná slova a slova příbuzná po Z a B a seznamovali se s vyjmenovanými slovy po L.  V matematice jsme společně ukončili násobení a dělení 9 a průběžně fixovali celou malou násobilku. Při distanční výuce nechybělo ani online procvičování učiva na aplikaci www.umimeto.org. Čas jsme si našli i na čtení a procvičování učiva formou her. V prvouce jsme začali nové téma – lidské tělo. K seznamování s tímto tématem jsme využili krásný animovaný seriál „Byl jednou jeden život.“ Všem žákům třetí třídy i jejich rodičům velmi děkuji za skvělou spolupráci. Největší odměnou za poctivou práci je pro nás všechny sněhová nadílka, kterou nám příroda v tomto týdnu nadělila. Jak si zimní radovánky děti užívají můžete vidět na přiložených fotografiích 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy