Přejít na obsah

Druháci na distanční výuce

 13.3.2021  Mgr. Lenka Ludvíčková

Druhý týden na distanční výuce mají za sebou druháci. Všem žáčkům patří velká pochvala za svědomité plnění zadaných aktivit, za jejich kreativitu a hezkou spolupráci v online hodinách. Opět jsou znát další pokroky především v samostatnosti a dovednosti si svůj čas zorganizovat. V prvním týdnu jsme začali zlehka, ale tento týden měly děti napilno. Ze všech splněných úkolů a povinností bych vyzdvihla zpracování osnovy na základě poslechu audiopohádek. Tento úkol byl pro děti nový a všechny děti se s ním popraly statečně a úspěšně. Děkuji také rodičům za vzájemnou spolupráci při zasílání vypracovaných úkolů.