Přejít na obsah

Distanční výuka ve třetí třídě 26. 3.

 26.3.2021  Mgr.Eva Adamcová

V prvním jarním týdnu distanční výuky odvedli všichni žáci 3. třídy opět velký kus práce 🙂 V matematice si shrnuli všechno učivo, které doposud probrali v rámci oboru čísel do 100 a v českém jazyce úspěšně zakončili vyjmenovaná slova po S. Při online hodinách si prostřednictvím hravých aktivit zopakovali obor malé násobilky a orientaci v pravopisu slov po obojetných souhláskách B, F, L, M, P, S a Z. V rámci učiva prvouky si připomněli začátek jara a Velikonoční svátky. Všem třeťáčkům i jejich rodičům moc děkuji za další týden skvělé spolupráce 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy