Přejít na obsah

Distanční výuka ve třetí třídě 31. 3.

 31.3.2021  Mgr.Eva Adamcová

V posledním březnovém týdnu před Velikonoci se žáci třetí třídy zapojili do ověřování regionální učebnice, která vzniká ve spolupráci s MAP Orlicko a žákovskou radou naší školy. Tentokrát se věnovali firmám v naší obci Libchavy. Zadané úkoly byly vhodně zařazeny tak, aby prolínaly jednotlivými vyučovacími předměty. V rámci českého jazyka třeťáčci zjišťovali, které firmy v obci existují, a jaké oblasti výroby se věnují. V matematice pracovali s údaji v tabulce, která obsahovala počty rodičů žáků jednotlivých tříd zaměstnaných přímo v místních firmách. Tyto údaje se snažili přehledně zaznamenat do grafu. Poslední část se týkala učiva prvouky. Děti vyjmenovávaly různé druhy dopravních prostředků a popisovaly rozdíly mezi nimi. Tento úkol navazoval na existenci firmy SOR v naší obci. Součástí aktivit v rámci ověřování regionální učebnice byl i krátký pokus. Žáci si vyzkoušeli luhování čaje v teplé i studené vodě a zjišťovali, jak se čaj v různých teplotách chová. Tento úkol souvisel s firmou Mediate, která se mimo jiné věnuje i výrobě čajů. Se všemi zadanými úkoly si třeťáčci poradili báječně a já jim velmi děkuji za pečlivou práci. Poděkování patří i rodičům, bez kterých by se distanční výuka rozhodně neobešla :-).

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy