Přejít na obsah

Tandemové tvoření ve třetí třídě

 23.4.2021  Mgr.Eva Adamcová

Třeťáčci si tento týden po dlouhé době užívali školního prostředí a třídního kolektivu 🙂 V pondělí proběhl „adaptační den“, během kterého jsme uskutečnili několik her zaměřených na posilování pozitivních vazeb ve třídě. V úterý jsme dokončili triády, při kterých jsme s rodiči i žáky při milém setkání zhodnotili dosavadní distanční výuku a zaměřili se na to, co je potřeba nadále u jednotlivých žáků rozvíjet a posilovat. Ve středu jsme si vyrazili na vycházku po naší obci a užili si jehňátek a dalších domácích mazlíčků u naší spolužačky Péti a spolužáka Matýska. Ve čtvrtek jsme nezapomněli ani na Den Země – v rámci prvouky jsme společně vymýšleli, čím sami můžeme přispět k zachování „čisté a zdravé“ planety Země. Týden jsme završili tvořivě. Při výtvarné výchově jsme společně s paní učitelkou Verčou Vaňousovou vytvářeli „strom čtyř ročních období“. Celý týden jsme si příjemně užili a už se těšíme na další setkání ve škole v pondělí 3. května 🙂

Eva Adamcová a kolektiv žáků 3. třídy